సరదా ప్రయోగాలు - అయస్కాంతం మరియు విద్యుత్
డి.సి.మోటార్
సిరంజ్ జెనరేటర్
సులభ మోటార్
అయస్కాంత అస్థిపంజరం
బొమ్మ నృత్యం
గాలిలో తేలే పెన్సిల్
కాగితపు గాలిపటం
స్పూకీ స్పోక్
అయస్కాంతపు దుమికే కప్ప
అయస్కాంతపు బ్రేకింగ్
అయస్కాంతపు సూది
స్పూల్ జనరేటర్

సంబందించిన విషయాలు

సరదా ప్రయోగాలు
గాలి మరియు నీరు
సరదా ప్రయోగాలు
మెకానిక్స్
సరదా ప్రయోగాలు
పేపర్ ఒరిగామి